Pfefferwerk Foundation se studií vzdělávání uměním pro integraci menšin sbírá úspěšné projekty/případy - výzva

Cílem této části projektu je identifikovat dobrou praxi a metody na poli uměleckého a kulturního vzdělávání v Evropě. Shání tak subjekty, které by se zúčastnili předběžného průzkumu na základě kterého by pak byly vybrány excelentní projekty užívající různých uměleckých forem. Mí přitom jít o formáty zasahující děti a mladé v minoritních skupinách, zranitelné sociální exkluzí, marginalizací a diskriminací. Dotazník zabere 20 minut a je obsažen v příloze.

Studie je součástí META, jež spadá pod projekt ERASMUSplus. Na základě tohoto rámce se zaměří na menšiny, které často provází problémy gramotnosti, příliš brzkého ukončení školního vzdělávání, jazykových bariér a nedostatku interkulturního dialogu, což se pak váže k sociálním problémům. Integraci minorit má napomoci právě vzdělávání skrze umění a kulturu ve formálních i neformálních kontextech.

K: Anja Mueller

E: amueller@stwp.org

Průvodní text zde

Předběžný dotazník zde



Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru