Performativně-experimentální projekt spolupráce od Redplexus (Francie) hledá partnery - výzva

Jedná se o umělecký projekt performance ve veřejném prostoru. Podpoří participativní, imerzivní umělecké činnosti, které se dotýkají prekarizovaných a vyloučených skupin (často z oblasti kultury) a zároveň akcentuje užití nových technologií. Uzávěrka je v říjnu 2016.

Skrze podpořené činnosti by měly být publiku nabídnuty zkušenosti a zážitky s potenciálem jej změnit, obnovit sociální spojení a sjednotit veřejnost. Role nových technologií by v tomto spočívala v jejich možnostech vztahovat projekt k publiku a vytvářet individualizované vztahy.

Hlásit se mohou organizace ze všech zemí s tím, že RedPlexus má mimo jiné kontakty v severní a východní Evropě. Výzva je určena zejména uměleckým organizacím a skupinám orientovaným na performativní umění, na veřejný prostor a imerzivní projekty. Patří sem i katedry či výzkumníci zajímající se o sociální transformace skrze akční performance.

Samotný RedPlexus je z Marseille a představuje prostor pro výzkum i experiment; konfrontaci a reflexi performance. Vznikl v roce 2007.

K Christine Bouvier

A Friche la Belle de Mai – 41 rue Jobin 13003 Marseille 

redplexus@free.fr

Průvodní dokument je k dispozici zde

T 33 6 61 34 936 2 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru