Performativita a performance ve filozofii

Teatrologická společnost, Institut umění – Divadelní ústav a DAMU si Vás dovolují pozvat na přednášku Alice Koubové: Performativita a performance ve filozofii. Přednáška proběhne ve čtvrtek 23. února 2017 od 16:00 (Hallerův sál, DAMU).

Cílem přednášky Performativita a performance ve filozofii je osvětlit možnosti, které skýtá vzájemné reálné setkávání, prolínání a provokování mezi tělovou, divadelní či performační praxí a filozofickým uvažováním. Oblast zájmu, anglicky označovaná nepřeložitelným souslovím „performance philosophy“, bude představena ze strany filozofické reflexe performativity a tělesnosti, za pomocí praktických příkladů – realizovaných experimentů.

Co se stane s filozofickým uvažováním, připustíme-li, že je radikálně performativní? Jaká témata se v rámci filozofie otevírají s teorií, která situuje zdroj tvorby nikoli za performanci, ale do ní samotné? Jak ovlivňuje performativní obrat možnosti filozofie zůstat kritickou disciplínou, destruovat konvence, udržet se mimo psychologismus? Může performance představovat zdroj, který filozofii nabídne zahlédnout její vlastní konvenčnost a otevře novou oblast generování smyslu? Lze performativní filozofii skutečně dělat, nebo jenom myslet? Jaké generuje hodnoty a poznatky? Nad těmito a podobnými otázkami se budeme zamýšlet za opory myslitelů především 20. století, mj. J. Butlera, J. Derridy, J.-L. Nancyho, B. Brechta, F. Rokema a A. Lagaay.

Alice Koubová, Ph.D., je vědeckou pracovnicí Filosofického ústavu AV ČR a přednáší na Akademii múzických umění v Praze. Orientuje se především na témata performativní filosofie, post-fenomenologie, filosofie tělesnosti a etiky. Je autorkou knihy Self-Identity and Powerlessness (Brill 2013) a dalších knih a odborných článků v uvedené oblasti. Kromě tradiční filosofie vede kurzy a organizuje aktivity na pomezí filosofie, uměleckého výzkumu a autorské performance. Za svou výzkumnou činnost obdržela cenu Josefa Hlávky a prémii Otto Wichterle, za monografii získala ocenění Libellus Primus.

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru