Partnerská výzva You Are Here zaměřená na migraci, inkluzi, kulturu a média (Maďarsko) - výzva ke spolupráci

You Are Here, podtitulem kulturní kampaň pro objevení vlastního města díky novým přistěhovalcům. Jedná se o participativní, multimediální, umělecký projekt a mnohovrstevnatou kulturní kampaň. Ideální partnerské organizace by měly mít zkušenosti s velkými kulturními projekty, zájem o propojení kultury a sociální angažovanosti, zkušenosti s imigrací a menšinami, silnou vazbu a pozici v kontextu svých měst a multimediální záběr.

Cílem je podpořit sociální inkluzi přistěhovalců a lépe porozumět jejich kulturnímu i osobnímu zázemí a příběhům, a to skrze společnou uměleckou tvorbu, budování komunity a sdílení informací. Artworld by takto měl přispět k sociální činnosti a inkluzi imigrantů tím, že je zapojí do kolektivních uměleckých procesů, reflektujíc přitom jejich zkušenosti a představujíc je širšímu publiku. Skrze médium vizuálního umění a navázání nových kontaktů tak vyvstanou nové příležitosti pro aktivní sociální zapojení migrantl a posílení jejich přijetí veřejností.

Pořadatelem je organizace A83, zkušený kulturní subjekt řídící umělecké projekty i sociálně činné, obchodní či marketingové koncepty.

K: Soós Kata

T: +36-20-373-7762

E: sooskata@gmail.com

Skype: katasooskaNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru