Partnerská výzva lotyšského interdisciplinárního projektu z oblasti lidového tance (s přesahy)

Lidový tanec by měl být v rámci projektu vsazen do nových kontextů současného tance, kulturního dědictví, umění či technologie. Vzniknou tak nové modely spolupráce napříč státy i žánry. Iniciátorem je lotyšská municipalita Lielvarde, která chce projekt implementovat v rámci projektů Kreativní Evropy. Uzávěrka je v říjnu 2016.

Lielvarde má silné tradicionální zázemí v oblasti lidových tanců a představuje navíc symbolicky silný region Lotyšska pokud jde o kulturní hodnoty, historii a dědictví. Proto také hledá nové přístupy, jak lidový tanec šířit a jak expandovat i jeho záběr, spojit jej s místními tradicemi, kulturou a jinými žánry a za spolupráce mnoha aktérů vytvořit nové hodnoty a koncepty. Projekt je otevřen všem návrhům a diskusi.

Kontakty jsou zde.

E signe.adamovica@gmail.com

T +371 29393928Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru