P2P schéma European Creative Hubs Network je online - výzva pro huby

Projekt chce skrze podporu mobility lídrů kreativních hubů napříč Evropou a jejich cesty do ostatních hubů implementovat peer-to-peer schéma, které umožní jak vzdělávání a vzájemnou výměnu dobrých praktik, tak mezinárodní spolupráci a tvorbu. Finanční podporu získá na 50 subjektů. Uzávěrka přihlášek pro první kolo je 21. října 2016.

ECHN P2P chéma vzniklo u příležitosti konání European Creative Hubs Forum v Bělehradě, 22. - 24. září 2016. Jde o mobilitní výměnný program podporující rozvoj a networking kreativních hubů v Evropě. Jejich zaměstnanci (lídři, zakladatelé, manažeři, projektoví vedoucí, komunitní manažeři atd.) získají příležitost čerpat z pracovní zkušenosti v jiném hubu, sdílet své zkušenosti a navázat další spolupráci.

Výzva a přihláška má dvě kola, odrážející dvě období konání programu. Granty ve výši 1 000 eur (každý) jsou určeny na pokrytí cestovného, ubytování a dalších nákladů.

Detaily, postu přihlášení i kritéria pro vhodné uchazeče najdete na odkazech níže.

W http://creativehubs.eu/activity/peer-to-peer-scheme/

DokumentNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru