Organizace H2020 (Bulharsko) hledá dva partnery pro projekt z oblasti kulturního dědictví socialismu - výzva

Projekt proběhne v rámci programu European cultural heritage, access and analysis for a richer interpretation of the past a Akce výzkum a inovace EU. Od partnerů se očekávají dostatečné zkušenosti ve výzkumu na poli evropského kulturního dědictví, zejména v post-socialistických zemích. Může jít například o muzea či kulturně-historicky badatelské subjekty. Uzávěrka je 2. 2. 2017.

Předmětem bádání a aktivit vzniknuvšího konsorcia bude v první řadě aktuální interpretace starých památek a monumentů socialismu, zejména jednoho lokalizovaného v bulharské Varně, a následně případně dalších v partnerských zemích. Nastíněny budou perspektivy jejich využití (po možné rekonstrukci) coby kulturních míst/center zrcadlících očekávání a výzvy nových demokratických společností i sloužících coby spoje mezi minulostí a přítomností a nástroje integrace společnosti.

Přiloženy jsou dva dokumenty výzvy, jako rovněž i odkaz na oficiální stránku výzvy.

Výzva 1

Výzva 2

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5422e327-f158-4b26-9ac9-8e0978540334Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru