Novinky z IDU - leden 2017

Vážení čtenáři,

zdravím Vás a zasílám aktuální číslo Novinek IDU.

Další informace o dění v naší instituci a na českých jevištích získáte prostřednictvím našich webů www.idu.czwww.divadlo.cz, a www.culturenet.cz, kde lze nalézt také novinky z dalších uměleckých oborů (tanec, hudba, literatura), kulturní politiky i příbuzných oblastí.

Připomínky a podněty směrujte, prosím, na adresu lucie.cepcova@divadlo.cz.

Lucie Čepcová

Články

Přihlaste se o evropskou festivalovou značku EFFE 2017/2018

Asociace evropských festivalů (EFA) vyhlašuje v rámci EU celoevropskou výzvu pro všechny festivaly a přijímá jejich žádosti o získání již zavedené značky EFFE 2017/2018. Zařazeny budou festivaly vynikající po umělecké a inovativní stránce, získají mimo jiné možnost sebeprezentace a zviditelnění a ti nejlepší pak také obdrží Cenu EFFE.

12.2.2017 7:17 Více

Přehled divadelních festivalů a přehlídek na rok 2017

Zprávy o připravovaných festivalech a přehlídkách zasílejte, prosím, na adresu: radka.petrmichlova@divadlo.cz.

22.12.2016 13:03 Více

Přehled festivalů v lednu a únoru 2017

Zprávy o připravovaných festivalech a jejich programech, nebo o případných změnách, zasílejte, prosím, na adresu: radka.petrmichlova@divadlo.cz.

22.12.2016 13:02 Více

Přehled premiér v lednu 2017

Zdrojem přehledu premiér českých divadel jsou hlášení zaslaná jednotlivými divadly a je výstupem z databáze dostupné na serveru Divadlo.cz. Případné dotazy zodpoví Lucie Čepcová, lucie.cepcova@divadlo.cz.

22.12.2016 13:00 Více

PF 2017

Institut umění - Divadelní ústav vám přeje vše dobré do nového roku!

20.12.2016 15:26 Více

Knihy IDU je možné zakoupit přes e-shop

Knihy Institutu umění - Divadelního ústavu je momentálně možné zakoupit výhradně přes e-shop Prospero.

20.12.2016 15:06 Více

Salon české scénografie 2017: Výzva k předkládání přihlášek

Salon české scénografie 2017 navazuje na oborovou přehlídku, kterou pořádal Institut umění – Divadelní ústav společně s českým střediskem Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT) v minulosti pravidelně, naposledy v letech 2013/2014. Jedná se o výstavu, jíž se mohou zúčastnit jak etablovaní scénografové a kostýmní výtvarníci, tak čerství absolventi či studenti uměleckých oborů. Salon je otevřenou výzvou pro všechny scénografy bez věkového či žánrového omezení (činoherní, hudební i loutkové divadlo, film, televize, site specific a další projekty na pomezí scénického a výtvarného počinu).

20.12.2016 14:55 Více

Poslední letošní číslo Loutkáře právě vychází

Časopis Loutkář se tentokrát zaměřil na spojení loutkového divadla s divadlem pohybovým a fyzickým. Podívejte se na kompletní přhled obsahu časopisu, který si můžete objednat na webových stránkách loutkar.eu.

19.12.2016 16:43 Více

Časopisy odebírané knihovnou DÚ v roce 2017

Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2017. Soupis je rozdělen do tří částí – časopisy vydávané v České republice, časopisy ze Slovenska a časopisy zahraniční. Jednotlivé položky obsahují vedle názvu časopisu i periodicitu a stručnou charakteristiku.

19.12.2016 16:35 Více

Informační portál Divadlo.cz má novou podobu

Webová stránka Divadlo.cz se dočkala nové vizuální podoby a s ní i několika změn. Hojně navštěvovaná stránka, kterou spravuje Institut umění – Divadelní ústav (IDU), bude ale i nadále plná aktuálních informací o současném divadelním dění. Návštěvníci na ní naleznou také burzu práce a zboží nebo nabídky ke spolupráci. Nový design stránek výrazně zvýšil přehlednost informací a zajistil jejich dostupnost i na mobilních zařízeních.

12.12.2016 8:00 Více

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru