Novinky z IDU - leden 2014

Články

První ročník Noci divadel kladně hodnotila veřejnost i média

První ročník Noci divadel, který proběhl v sobotu 16. listopadu ve více než dvaceti čtyřech českých a moravských městech a přivedl do ulic a do divadel přes 40 000 návštěvníků, kladně hodnotila veřejnost, média i samotná divadla.

20.12.2013 13:19 Více

Časopisy odebírané knihovnou DÚ v roce 2014

Zde naleznete seznam časopisů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2014. Abecedně seřazený soupis titulů je rozdělen do tří částí – časopisy vydávané v České republice, časopisy ze Slovenska a časopisy zahraniční. Jednotlivé položky obsahují vedle názvu časopisu i periodicitu a stručnou charakteristiku.

20.12.2013 7:37 Více

APAP 2014 Současné české scénické umění na světovém veletrhu v New Yorku

Institut umění-Divadelní ústav partnerem při pořádání prezentace českého scénického umění na světovém veletrhu v New Yorku.

20.12.2013 6:40 Více

Vyhlášení výzev k podání žádostí o grant v rámci Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“

Vyhlášení výzev k podání žádostí o grant v rámci Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“ a pozvánka na kontaktní seminář pro vyhledání zahraničních partnerů, který se uskuteční dne 6. 2. 2014.

20.12.2013 6:22 Více

Přehled divadelních festivalů a přehlídek v roce 2014

Přehled divadelních festivalů v kalendářním roce 2014 je připravován na základě informací pořadatelů a z veřejně přístupných zdrojů. Pokud není dosud známo přesné datum, uvádíme alespoň předpokládaný měsíc konání.

19.12.2013 13:09 Více

Přehled festivalů v lednu a únoru 2014

Zprávy o připravovaných festivalech a jejich programech, nebo o případných změnách, zasílejte, prosím, na adresu: radka.petrmichlova@divadlo.cz.

19.12.2013 13:06 Více

Přehled premiér v lednu 2014

Zdrojem přehledu premiér českých divadel jsou hlášení zaslaná jednotlivými divadly a je výstupem z databáze dostupné na serveru Divadlo.cz. Vyplněné formuláře pro hlášení premiér posílejte na adresu: lucie.cepcova@divadlo.cz

19.12.2013 12:51 Více

Soutěž na vizuální koncepci PQ 2015 prodloužena

Institut umění – Divadelní ústav prodlužuje uzávěrku výběrového řízení na vizuální koncepci 13. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2015. Termín pro podávání nabídek je prodloužen až do 14. ledna 2014 do 14:00 hodin.

9.12.2013 9:32 Více

Rok české hudby 2014 - Tvořivost a spolupráce

Rok české hudby 2014 je jednou z programových priorit Ministerstva kultury pro nadcházející kalendářní rok. Připravovaný program má být nejen oslavou významných hudebních výročí, ale příležitostí k tvůrčí prezentaci české kultury jako celku. Podpora Ministerstva kultury má plnit funkci iniciační, pobídkovou a koordinační.

5.12.2013 16:51 Více

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru