Nominace na Cenu F. X. Šaldy vyhlášeny

Cena F. X. Šaldy za vynikající výkon v oblasti umělecké kritiky (zejména literární, divadelní, výtvarné, filmové, televizní, hudební atd.), za mimořádné ediční počiny a práce uměleckohistorické.

Záhy po smrti nejvýznamnějšího českého kritika F. X. Šaldy vznikla společnost, která si dala za cíl uchovat jeho odkaz a to nejen odkaz materiální, ale hlavně duchovní. Po roce 1989 byla společnost obnovena Emanuelem Mackem a pokračovala ve svých aktivitách. V polovině devadesátých let uvnitř společnosti se zrodila idea udělování ceny F. X. Šaldy mimořádnému literárnímu kritikovi. Cena se uděluje od roku 1995 nejen za mimořádný počin v oblasti literární kritiky, ale také ve všech oblastech umělecké kritiky a historie. Držiteli ceny jsou doposud významné osobnosti české kultury, jako například Jiří Černý, Karel Kraus, Jiří Cieslar, Jarmila Vacková, Jiří Opelík, Miloslav Topinka, Věra Linhartová, Jiří Brabec, Hana Rousová, Martina Pachmanová, Petr Rezek, Terezie Pokorná a další.

Odborné grémium ve složení Petra Ježková (divadelní historie a kritika), Matěj Kratochvíl (hudební historie a kritika), Zdenka Kalnická (filosofie), Martina Mašínová (literatura a nakladatelská praxe), Jana Pelouchová (hostitelské Muzeum Kampa), Miloslav Topinka (básník a esejista) a Tomáš Winter (výtvarná kritika a kunsthistorie) za rok 2016 nominovalo na cenu F. X. Šaldy tyto knihy:

  • Ladislav Čumba: Wittgensteinova kniha faktů. Argo 2016.
  • Ivan Klimeš: Kinematografie a stát v českých zemích 1895–1945. FF UK 2016.
  • Martin Mádl: Benediktini I. + II.: Barokní nástěnná malba v Českých zemích. Academia 2016.
  • Lucie Merhautová: Paralely a průniky: Česká literatura v časopisech německé moderny (1880–1910). MÚ AV ČR 2016.
  • Kateřina Svatoňová: Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery. NFA – FF UK – MasterFilm 2016.
  • Petr Szczepanik: Továrna Barrandov: Svět filmařů a politická moc 1945–1970. NFA 2016.

Udělování ceny proběhne ve čtvrtek 29. června 2017 od 17:00 v prostorách Sovových mlýnů, v Museu Kampa za podpory Nadace Jana a Medy Mládkových a Magistrátu hlavního města Praha.

Od letošního roku bude součástí slavnostního večera rovněž udílení Cena Otokara Fischera určené německým bohemistům. Tato cena si klade za cíl ocenit a zviditelnit nejvýznamnější německy psané a v Německu vydávané odborné práce o české literatuře, hudbě, výtvarném umění, divadle, filmu, architektuře a  šířeji české kultuře a kulturní historii.

Aktuální informace o ceně naleznete na stránkách https://www.facebook.com/cenafxsaldyNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru