Neziskovka Rey Ardid (Španělsko) hledá partnery pro historicky hudební projekt pomáhající lidem s postižením

Projekt usiluje o propojení dvou sfér sdílejících zaměření na sociální rozměr kultury. První z nich tvoří muzea, muzikologové, hudebníci a řemeslníci. Druhou skupinou jsou nadace a jiné neziskovky zabývající se integrací lidí s postižením do společnosti, užívajíc přitom umění. Uzávěrka je v říjnu 2016 a hlásit se mohou zájemci z celého světa.

Hlavním cílem je obnovení evropského organologického dědictví skrze vzdělávací projekt pro mladší publikum a propagace rané hudby, včetně práce s publikem a zapojení lidí s postižením pomocí různých specifických aktivit.

Další detaily naleznete na webu či v dokumentu níže přiloženém.

Kontakty: Lucía Rincón Laplana, European Projects Responsible

T +34976 740 474

E lrincon@reyardid.org

W www.reyardid.org

Dokument výzvy
Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru