Nedožité padesátiny Petra Lébla

V květnu se uskuteční konference věnovaná jedné z nejvýraznějších osobností českého divadla 80. a 90. let 20. století Petru Léblovi (* 16. 5. 1965 –  + 12. 12. 1999) u příležitosti jeho nedožitých 50. narozenin. Konference se zúčastní jak teatrologové, kteří Léblovu tvorbu reflektovali v době jejího trvání (například Jan Císař, Radmila Hrdinová, Kateřina Ptáčková, Vlasta Smoláková, Nina Vangeli, Jan Vedral), tak zástupci mladší generace, která měla možnost poznat Léblovu práci již pouze zprostředkovaně. Konference se koná ve čtvrtek 28. 5. 2015 od 10 hodin v Divadle v Celetné.

Po jejím skončení naváže v Malém sále Institutu umění - Divadelního ústavu komentovaná projekce ukázek z Léblovy divadelní a TV tvorby z jeho amatérského a raného profesionálního období.

Léblovo domovské Divadlo Na zábradlí ve spolupráci s IDU připomene nedožité výročí večer v neděli 24. 5. 2015.  Za účasti herců a dalších Léblových spolupracovníků s pomocí audio-vizuální koláže zprostředkuje šíři, rozmanitost i složitost Léblovy tvůrčí i lidské osobnosti. Současně s Léblem bude připomenuta další osobnost, jejíž tvorba je s tímto divadlem úzce spjata, a to Jana Grossmana, který by se letos dožil 90 let.

Institut umění – Divadelní ústav připravuje také vydání obrazové publikace: Petr Lébl 50, těžící z bohatého fotografického a obrazového archivu, včetně Léblovy pozůstalosti, jejíž část se v IDU nachází.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru