Naše národní identita v reflexi uměleckých oborů a kreativních oblastí

 Národní identita - titulka

Naše národní identita v reflexi uměleckých oborů a kreativních oblastí

 

Toto nové revidované vydání kolektivní monografie ve formě e-knihy, obsahuje šestadvacet esejů na téma národní identita. Autoři esejů se zabývají jak hledáním specifických českých jevů v jednotlivých uměleckých oblastech, tak reflexí národní identity současnými českými umělci, vlivem tradice na současné umění či vnímáním českého umění, kulturních a kreativních průmyslů v zahraničí a jejich prestiže. Tato kolektivní monografie esejů představuje kombinaci jedinečných osobních přístupů, které potvrzují mnohovrstevnatost pojmu identita a jejího vnímání v umění. Autoři například představují, čím je ve světovém měřítku výjimečný český nový cirkus nebo reflektují takové fenomény jako je reklama, design, móda či videohry.

Publikace vyšla v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v České republice (2011-2015).

Autoři: Martina Černá, Jana Návratová, Bohumil Nekolný, Veronika Štefanová a kolektiv

Recenzoval: Jakub Grygar 

Vydal Institut umění – Divadelní ústav v Praze v roce 2013 jako svou 661. publikaci.

2., doplněné vydání

Elektronická publikace

Neprodejné

ISBN 978-80-7008-316-1

Publikace ke stažení ZDE

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru