Najděte zahraniční partnery v databázi EPALE

EPALE je online nástroj, který vám pomůže najít kontakty, sdílet projektové záměry, připojit se k mezinárodnímu projektu v  oblasti vzdělávání dospělých. Tento portál je navázaný na výzvy vzdělávacího programu EU Erasmus+.

Program Erasmus+ je otevřený i pro organizace mimo formální vzdělávání. Projektů se mohou účastnit kulturní organizace, ovšem část projektu se musí týkat vzdělávání.

Více na https://ec.europa.eu/epale/en/about-partner-search



Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru