Nadační fond Charkov s vámi (Ukrajina) hledá partnery k vytvoření sítě evropských kulturních center - výzva

Cílem Kharkiv with you je vytvořit v účastnických městech síť center pro rozvoj společného evropského kulturního prostoru, posílit úroveň znalostí o evropském kulturním dědictví, pořádat výměnný program mladých odborníků, vzájemné události a podobně. Charkov hledá zájemce z Česka a Polska. Uzávěrka 18. 1. 2018.

Vzniknout má aspoň 9 center (jedno centrum má fungovat ve třech městech ve třech zemích), program také shromáždí týmy odborníků, bude šířit informace o projektu, zajistí výměnné pobyty atd. Centra musí být v historických centrech či přímo objektech, být schopna ubytovat hosty a hostit kulturně-vzdělávací události (a pravidelně je s dostatečným dosahem pořádat), předložit rozpočet, plán spolupráce s ostatními a přibližný program aspoň na dva roky dopředu.

Zapojit se mohou muzea, kulturní centra, univerzity, neziskovky a další relevantní subjekty. Projekt usiluje  o financování z programu Kreativní Evropa, konkrétně výzvy Projekty evropské spolupráce. Více informací o tomto zde.

Dokument výzvy

K Darvin str., 37, of. 2a, Kharkiv, Ukraine 61002

T: +380679622868, +380965934723, +380668239992

E: kharkiv_wu@ukr.net

W: https://kharkiv-with-you.org/Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru