Možnosti nezávislého kurátora - Workshop

Dvoudenní workshop Možnosti nezávislého kurátora: potenciál a praxe spolupráce nezávislých profesionálů a divadelních institucí, určený primárně dramaturgům, kurátorům, uměleckým ředitelům stejně jako tvůrcům z ČR a dalších zemí střední Evropy, se uskuteční v rámci 3. ročníku divadelního a tanečního festivalu BAZAAR.
Témata:

  • Jak můžou nezávislí umělci spolupracovat s institucemi?
  • Jak provádět výzkum možností uměleckého aktivismu?
  • Jak využít potenciálu velké divácké základny uměleckých institucí jako relevantní oblast pro vytvoření veřejné debaty?
  • Jak analyzovat vlastní aktivity a určovat umělecké priority?

Workshop povede Goran Injać, umělecký ředitel divadla Mladinsko (Ljubljana, Slovinsko), nezávislý kurátor inscenačních projektů, dramaturg, vysokoškolský pedagog a badatel.

Workshop proběhne v angličtině, v pátek 17. 3. 2017, 13.00 až 17.00, a v sobotu 18. 3. 2017, 10.00 až 13.00, v malém sále divadla Alfred ve dvoře v Praze. Přihlášky zasílejte e-mailem na produkce@alfredvedvore.cz.

Více informací naleznete zde nebo na webu Alfreda ve dvoře.

Kapacita workshopu je omezená.

Vstupenky je nutné předem zakoupit online na https://goout.net/cs/listky/festival-bazaar-workshop-s-goranem-injacem/gaab/Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru