Mezinárodní partnerský projekt SAGN z Dánska - výzva k umělecké spolupráci

partner-search-sagn-dk.pdf

Ideální partnerské organizace představují divadla, režiséři, filmaři, elektroničtí hudebníci či taneční skupiny, které jsou ochotné úzce pracovat s publikem a vytvořit v rámci programu Kreativní Evropa společný projekt začínající v říjnu 2016.

SAGN usiluje o prozkoumání vztahu mezi umělci a publikem, o zapojení lokálních narativů i společného kulturního dědictví, místně specifických dění a zapojení publika.Uchazeči se musí zúčastnit setkání v Rotterdamu konajícího se 5. - 6. dubna, kde bude dále konkretizován program a postup.

Podrobnosti včetně stávajích zapojených organizací a umělců a další najdete v přiložených souborech nebo vám dotazy zodpoví kontaktní osoby na uvedených mailech.

E: stine.Jylov@Odder.dk

E: mail@TheaVestiPedersen.dkPřílohy

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru