Mezinárodní kolektiv klasické hudby a kreativní laboratoř Les Dissonances hledá partnerské instituce

Hlásit se mohou hudební univerzity, konzervatoře, koncertní síně i orchestry, které jsou ochotny si vyzkoušet v praxi nový, inovativní model fungování. Jde o společné hledání nových možností klasické hudby.

Les Dissonances usiluje o vytvoření orchestru 21.století, který by však vycházel z jeho modelu 19. století. Nalezené inovace by měly pozitivně podpořit hodnoty světa klasické hudby - dialog, demokratickou organizaci a řízení s plochou strukturou reflektující individuální i kolektivní zodpovědnosti.

Model by se měl zabývat dvěma tématy:

1/ Spolupráce s dalšími institucemi na vytvoření akademie Les Dissonances. Ta by měla mladým talentům nabídnout možnost vyzkoušet si alternativní způsoby hudební produkce a nalézt přitom ještě další možné cesty klasické hudby.

2/ Navazovat kontakty s profesionály z dalších oblastí zapojených do uměleckých a kooperativních projektů a ověřit si životaschopnost tohoto společného přístupu i nové modely řízení.

E (Aurélia Gaudio) aurelia.gaudio@les-dissonances.eu

E (Marielle Cohen) marielle.cohen@les-dissonances.eu

T +33 (0)6 20 57 41 90

Dokument výzvyNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru