Mediart International (Záhřeb, Chorvatsko) hledá partnery k projektu o genderové nerovnosti a pozici ženských spisovatelek - výzva

Mediart působí v oblasti kultury a umění, zejména literatury, ale i hudby či multimédií. Problém nerovnosti pohlaví chce řešit v kontextu literatury, ženských autorek a jejich tvorby. Genderovou rovnost přitom vnímá jako zásadní (nejen) evropskou hodnotu. Zájemci mohou vyjadřovat zájem do 1. 12. 2017, oficiální uzávěrka přihlášek je 18. 1. 2018.

Projekt se tedy má týkat světa literatury, autorek, nakladatelství, tvůrčího procesu, čtenářské obce a podobně, přičemž má zformovat angažované a vnímavé publikum v této oblasti. Hlásit se mohou instituce s relevantními předchozími zkušenostmi - ať už chtějí být partnery či tento nebo podobný projekt vést.

Projekt usiluje  o financování z programu Kreativní Evropa a výzvy Projekty evropské spolupráce. Více informací o tomto zde.

Dokument výzvy Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru