MATEHETSZ (Maďarsko) hledá partnery k zavedení platformy pro začínající umělecké talenty - výzva

partner_search_matehetsz-hungary-2.pdf

Celkem se má jednat o 10 partnerů z různých oblastí kultury a kreativních průmyslů - od vzdělávacích institucí, přes neziskovky, nadace a další organizace. Hlavním cílem vznikající platformy má být podpora a rozvoj začínajících talentů a stimulace mezinárodní mobility kulturních a kreativních subjektů i oběh uměleckých děl. Uzávěrka je 5.října 2016.

Dalším cílem projektu je zvýšení povědomé a viditelnosti umělců a tvůrců. K dosažení řečeného bude utvořen řetěz společných aktivit a na jeho tvorbě se budou podílet i přímo umělci a jiné zainteresované subjekty, které má ve výsledku podpořit.

MATEHETSZ (Association of Hungarian Talent Support Organizations) je zavedenou maďarskou neziskovskou, která se zaměřuje na identifikaci, podporu a rozvoj mladých talentů.

W www.matehetsz.hu

T +36-1-799-7970 /+36 20 329 3100

E info@tehetseg.hu 

Dokument výzvy
Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru