Marketing a práce s publikem (seminář)

ProFitArt pořádá seminář na téma Marketing a práce s publikem v kontextu nonverbálního divadla, který povede zkušená manažerka a tanečnice Flavia Devonas (CH). Setkání se uskuteční ve čtvrtek 1. 10. 2015 od 15:00 do 18:00 v galerii Českého centra Praha, Rytířská 31, Praha 1.

Jedná se o první z pěti připravovaných diskusí pro veřejnost, které proběhnou v Praze jako součást vzdělávacího projektu NET PRO ART, který pořádá produkční platforma ProFitArt ve spolupráci se švýcarskou organizací Tanz-Theater Gessellschaft Graubünden.

Flavia Devonas studovala taneční vědu a filozofii na Freiburské univerzitě a Univerzitě Bern ve Vídni a tanec na Royal Academy of Dance v Londýně. Od roku 2007 se stará o výjezdy několika tanečních souborů a produkuje kulturní festivaly ve Švýcarsku, Švédsku a Norsku. Je spoluzakladatelkou partnerské švýcarské organizace Tanz-Theater Gessellschaft Graubünden, která již s několikaletou tradicí pořádá festival TanZeiT-ZeiTanZ v Churu – nejstarším městě Švýcarska –, jenž se zaměřuje na nejnovější počiny v oblasti nonverbálního evropského divadla. V posledních sedmi letech se zde představily soubory z Rakouska, Bulharska, Finska, Francie, Německa, Itálie, Švédska, Švýcarska i České republiky.

Seminář bude rozdělen do dvou tematických částí:

Marketing

V tomto tematickém bloku se budeme věnovat strategiím a specifikům inscenování nonverbálního jevištního tvaru a jeho následné tržní existenci. Jaká jsou specifika marketingu nonverbálního divadla? Podíváme se na tři oblasti zacílení: na publikum; na sponzory/komerční partnery; na tisk. Jaké kanály a komunikační strategie jsou účinné? Základním nástrojem pro mediální komunikaci je tzv. media-kit – co obsahuje a jak ho lze použít?  

Práce s publikem

V druhém tematickém bloku se budeme zabývat výhodami práce s publikem pro soubor i pro festival. Co zahrnuje práce s publikem a jak svoje publikum definovat? Jaké strategie používat pro různé cílové skupiny? Zaměříme se na rozdíly mezi kvantitativní a kvalitativní prací s publikem a na to, jaké akční strategie lze použít pro ten který účel.

Seminář je součástí projektu NET PRO ART, který reaguje na aktuální problémy v oblasti managementu nezávislého nonverbálního divadla – pohybové, taneční, cirkusové – na české divadelní scéně, a to v kontextu vedení souboru i organizace festivalů či plánování představení. Projekt je zacílen na studenty i profesionály divadelního managementu, režiséry, choreografy, performery, tanečníky, producenty, zástupce kulturních institucí i neziskových organizací a další zájemce. Realizován bude skrze odborné semináře a přednášky, stínování a skrze workshopy pro vybrané studenty a mladé manažery vedené švýcarskými experty zakončené zahraniční pracovní stáží. Náplní třítýdenní stáže ve švýcarském Churu bude příprava a realizace mezinárodního festivalu TanZeiT-ZeiTanZ.

http://profitart.cz/index.php/cs/Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru