Mapování tradičních řemesel v regionu Uherské Hradiště

Cílem mapování v regionu Uherské Hradiště se zaměřením na řemesla je podpořit zachování a rozvoj tradičních řemesel v regionu. Výsledky mapování budou mimo jiné sloužit jako podklad pro vypracování žádosti o zařazení města do sítě kreativních měst UNESCO. V rámci úvodního kvantitativního mapování kulturních a kreativních odvětví bylo potvrzeno, že tradiční umělecká řemesla jsou nejsilnějším odvětvím regionu. Odvětví řemesel bylo podrobeno detailní kvantitativní a kvalitativní analýze, jejíž závěry vyústily do návrhu opatření a doporučení směřujícím k vytvoření strategie podpory kreativních řemesel ve městě a regionu. Mezi hlavní doporučení patří založení regionálního centra řemesel, které by systematicky pečovalo o kulturní dědictví v oblasti tradičních řemesel a vzdělání v oblasti nových generací řemeslníků, propojování tradičních řemesel s novodobými trendy zejména v oblasti designu a výtvarného umění a propagaci regionálních výrobků doma i ve světě.

Studie byla realizována jako součást výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. 

MATERIÁL KE STAŽENÍ:

Mapování tradičních řemesel v regionu Uherské Hradiště v kontextu kulturních a kreativních průmyslů ZDENaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru