Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR - I. svazek

Elektronická publikace Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR – I. svazek přináší makroekonomický pohled a celkové zhodnocení stavu KKP a porovnání s dalšími sektory v ČR. 

První svazek publikace s podtitulem Vymezení, kvantitativní mapování a strategické dokumenty nahlíží celou problematiku komplexně, přičemž důraz je kladen na vysvětlení významu a dopadů KKP, jejich postavení v národní ekonomice, metodiku makroekonomického mapování a statistická data.

Na zpracování této publikace se podílelo osm hlavních autorů a několik dalších spoluautorů. Jednotlivé kapitoly byly vypracovány na základě zadání různými odborníky z celé republiky. Stěžejním tématem této publikace je především definování významu celého konceptu kulturních a kreativních průmyslů (v ČR) a návrh podrobného vymezení KKP dle statistické klasifikace ekonomických činností národních účtů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Významná část publikace je rovněž věnována významu kreativní ekonomiky, tedy významu KKP pro další ekonomická odvětví.

Druhý svazek, který bude následovat, je zaměřen primárně na jednotlivá kulturní a kreativní odvětví v ČR (výtvarné umění, scénická umění, film, design, hudební průmysl, architektura, digitální hry, reklama, TV a rozhlas, umělecká řemesla, památky, software), na jejich výkon, silné a slabé stránky, potřeby a trendy. 

Publikace je vydávána v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, podpořeného v rámci programu NAKI, identifikační kód projektu DF11P010VV031.

Autoři: Eva Žáková, Pavel Bednář a kolektiv
Odpovědný redaktor: Eva Žáková, Tereza Raabová
Jazykový redaktor: Jana Křížová, Petr Lehečka
Citace: Lucie Bartoňová, Jana Křížová, Petr Lehečka
Vydal Institut umění – Divadelní ústav v Praze v roce 2015 
1. vydání
Neprodejné
ISBN 978-80-7008-332-1 (pdf)
ISBN 978-80-7008-333-8 (epub)
Číslo publikace IDU 673

Publikace ke stažení ZDE: 
Eva Žáková, Pavel Bednář a kol.: Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, Svazek I.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru