Literární projekt práce s publikem SILO (Socially Inclusive Literature Operation) hledá partnery - výzva

Organizátorem je dánské uskupení Authors in Aarhus z aarhuské univerzity, které se věnuje sérii rozhovorů s autory beletrie z celého světa, iniciuje akademický dialog, zpřístupňuje literaturu napříč hranicemi skrze setkání i překlady a další. Projekt chce implementovat soubor aktivit určený pro účastníky, kteří by jinak nebyli primárním publikem. Výzva je určena organizacím a institucím, které hostí autorské události. Cílem je rozvoj publika a propagace evropské literatury na živých událostech se spisovateli. Uzávěrka je v říjnu 2016.

Vzniknout má občanský model literární participace, která zkombinuje 1/vytvoření sociálně inkluzivních literárních událostí orientovaných na tři zranitelné či znevýhodněné sociální skupiny (imigranti, pacienti a mládež) 2/ příležitost zahrnout tyto skupiny do každodenních kreativních činností (tvůrčí psaní, společné čtení...). Dojde k tomu skrze pozvání těchto cílových skupon na literární večery s mezinárodními spisovateli do hlavních kulturních institucí v místním okolí (např. knihovny), ale i umístěním těchto událostí do dalších relevantních zařízení jako lokální kulturní centra, nemocnice a školy. Vedle možnosti se zúčastnit pak budou nabídnuty i příležitosti se aktivně podílet na kulturní tvorbě vlastní tvorbou či společnou četbou vedenou samotnými autory. Řečený model pak bude aplikován v zapojených evropských městech. Název Live má akcentovat dodání další dimenze překládané literatuře - oživit stránky knih a dosáhnout pozitivního, materiálního výsledku. SILO má rovněž vyvolat diskusi, inspirovat a véstk vlastní tvorbě. Důraz je kladen na překlady v kontextu porozumění cizí kultuře, ale i nám samotným, a to v situaci rostoucí potřeby mezikulturního porozumění v kontextu změn, kterým čelí evropská společnost.

A: Katrine Solvang Larsen, Langelandsgade 141, Bygning 1580, lokale 336, Aarhus C 8000.

T: +45 87162797

T:(M) 40873919

E: dacksl@dac.au.dk

Dokument výzvy

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru