Lidské zdroje a kreativní průmysl

Mezinárodní konference Lidské zdroje a kreativní průmysly se konala 19. - 20. 4. 2012 v Trenčíně. Organizátory konference byly Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Trenčianská univerzita v Trenčíně.

Cílem konference bylo uskutečnit analýzu zdrojů, forem, metod a technik vyhledávaní, hodnocení a zaměstnávaní pracovníků v organizacích a firmách kreativních průmyslů a zjistit požadavky na jejich vzdělávaní, kvalifikaci a jiné odborné charakteristiky lidských zdrojů.

Konference byla zaměřená na analýzu potenciálu vzdělávacích institucí v oblasti kreativních průmyslů partnerských regiónech (Zlínsky a Trenčianský kraj), hodnocení jejich studijních programů a posuzování jejich adekvátnosti požadavkům organizacím kreativních průmyslů; na posilnění znalostní báze a vytvoření širšího povědomí jak ve vzdělávacích institucích, tak i v organizacích zaměstnavatelů a odborné veřejnosti o kreativitě a kreativních průmyslů a jejich významu v přeshraničních regiónech Zlínského a Trenčianského kraje.

Na konferenci za Institut umění- Divadelní ústav vystupil koordinátor projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů Mgr. Roman Martinec. Jeho příspěvek bude publikován  v recenzovaném sborníku, který vyjde v elektronické podobě nebo si ho můžete stáhnout zde: Mapovanie kultúrnych a kreatívnych priemyslov v Českej republike

Ke konci dubna 2012 jsme se zúčastnili konference Lidské zdroje a kreativní průmysl, kterou pořádaly Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Konference byla zaměřena na analýzu potenciálu vzdělávacích institucí v oblasti kreativních průmyslů.

Více o konferenci se dozvíte ZDE.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru