Lenka Dohnalová

Telefon: 224 809 195
Mobil: 603 584 218
Email: lenka.dohnalova@institutumeni.cz


1982 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (obor muzikologie)

1988 - PhDr. v oboru soudobé hudby

1998 - PhD. v oboru estetika/elektroakustika na FF UP v Olomouci
Estetické modely evropské elektroakustické hudby a elektroakustická hudba v ČR, Praha PedF UK, 2001, 234 s., ISBN 80-7290-047-1  

od 1988 - doposud Divadelní ústav

od 1993 (dosud) tajemnicí České hudební rady

1994−1999 zaměstnankyně Ústavu pro hudební vědu Akademie věd ČR (koordinátorka Encyklopedie hudby, redaktorka oboru estetika/sémiotika, autorka hesel)

od 1993 ředitelkou a členkou poroty mezinárodní soutěže Musica nova (dosud)


Publikační činnost a výzkum

1999−2001 supervisorka a autorka hudebních hesel Encyklopedie Diderot a CD-R Encyklopedie Diderot, v l. 2002−2005 koordinátorka programu Česká hudba 2004, od r. 2006 komisařka české expozice MIDEM v Cannes (dosud), v l. 2008−2010 koordinátorka programu Martinů Revisited 2009, producentka experimentálního tanečního projektu Špalíček (2008−2009), editorka propagačních publikací o české hudbě: CD Antologie české hudby (2005), CD samplerů Czech Contemporary Pop (2008) a Czech Contemporary Jazz (2010), publikace Czech Music (2005) a CD-R databáze Elektroakustická hudba v ČR (VaV MK ČR, 2002). Autorka knih: Estetické modely evropské elektroakustické hudby a elektroakustická hudba v ČR (1999), Czech Orchestras (1995), Czech Music Guide (2007). Členka oborové pracovní skupiny Hudba pro přípravu Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007−2013 (autorka podkladové studie pro obor hudba), členka týmu a autorka studií vědeckovýzkumných projektů: Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2006−2011) a Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (2007−2013). Od r. 2012 komisařka české expozice na hudebním veletrhu WOMEX (dosud), koordinátorka Roku české hudby 2014. Autorka odborných a publicistických článků o sémiotice, soudobé hudbě, hudebním průmyslu, desítek pořadů do Českého rozhlasu,  členka řady grantových a poradních oborových komisí, organizátorka konferencí.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru