Kyperská SVC (laboratoř sémiotiky a vizuální komunikace) hledá partnery

SVC působí na Technické univerzitě Kypru a hledá partnery, s kterými by zkoumala, promýšlela a dále realizovala nápady z oblastí umění i užitého umění. Dít by se to mělo formou vzdělávacích seminářů, konferencí, workshopů, výstav a podobně. Uzávěrka je v říjnu 2016.

Řečené výzkumné centrum bylo založeno v roce 2009. Jeho posláním je podpora výzkumu, teorie, umění i grafického designu i zkoumání role sémiotické teorie při tvorbě kreativních a efektivních sdělení v kontextu vizuální komunikace a sociálně angažovaného designu v každodenní kultuře. Dotýká se obrazu, textu i zvuku, multimediality a intermediálních vztahů.

Geo-intelektuální pozice Kypru coby mostu mezi západem a východem je takřka odvěká a jako unikátní se ukazuje i pro další výzkum a možnosti laboratoře a jejích budoucích partnerů.

Další informace najdete na oficiálním webu níže.

W: http://www.svclab.com/

E: evripides.zantides@cut.ac.cy

E: omiros.panayides@cut.ac.cyNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru