Kyperská kulturně-sportovní asociace PAOK hledá partnery k projektu zaměřenému na kulturní dědictví - výzva

Myšlenkou projektu je realizace panevropské série festivalů, kdy svůj uspořádá každý z partnerů a bude se vzájemně podílet na ostatních. PAOK se dlouhodobě orientuje na dobrovolnictví a kulturu a chce napomoci tvorbě společenského kapitálu, který by byl podložím koherentní společnosti. Evropské hodnoty tu má zdůraznit tanec, hudba i tradiční řemesla a přidružené aktivity. Zájem je vhodné projevit co nejdříve.

Z programových omezení PAOK nemůže figurovat jako koordinátor projektu, proto vítá organizace, které by se ujaly této role, anebo role partnerů.

Detaily jsou obsaženy v dokumentu.

Dokument výzvy

E:  polinastavrou@yahoo.grNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru