Kvalitativní mapování města Zlína a Zlínského kraje

V rámci projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011 - 2015) jsme realizovali pilotní projekt kvalitativního mapování na lokální úrovni spojený s procesem kulturního městského plánování. Hlavním cílem a výstupem projektu bylo vytvoření metodiky kvalitativního mapování na místní úrovni pro účely ČR. 

Pilotní projekt, který byl zahájen v červnu 2013 a ukončen v prosinci 2013, vedla zahraniční expertka Lia Ghilardi. Projekt vznikal na základě jednání a následných konzultací vedoucí projektu se zástupci města Zlín, Zlínského kraje, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Krajské hospodářské komory Zlínského kraje a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.  

Na počátku kvalitativního mapování byl v červnu 2013 pod záštitou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zorganizován úvodní seminář s názvem Identifikace kreativního potenciálu regionu. Zde byl zástupci klíčových organizací dohodnut postup a smluvní zajištění realizace pilotního projektu Kvalitativní mapování města Zlína a Zlínského kraje. Setkání definovalo aktuální situaci a záměry projektu jako první vzorovou realizaci, jejímž výstupem bude tvorba metodiky kvalitativního mapování na lokální úrovni.

V srpnu 2013 proběhla v sídle Hospodářské komory Zlínského kraje koordinační pracovní schůzka, jejímž cílem byla příprava diskusních seminářů, které se uskutečnily v září tohoto roku pod vedením Lii Ghilardi. Diskuze vygenerovala seznam pozvaných pořadatelů kulturních akcí v odvětví designu a audiovize. 

Závěrečná akce projektu, mezinárodní konference: Kreativní průmysly v Evropě - příklady z praxe s prezentací výstupů projektu, proběhla 11. prosince 2013 ve Zlíně. Zúčastnili se jí zahraniční experti: programová ředitelka organizace Creative Sligo Mary McAuliffe, která se podílela na obdobném mapovacím projektu v Irsku, Inesa Kuruklietyté, která představila litevský audiovizuální inkubátor, a Roman Blaško, ředitel kulturního centra Stanica – Žilina/Záriečie, které je součástí evropské sítě kulturních center Trans Europe Halles, zabývající se i strategickou podporou kultury na lokální úrovni.

V říjnu 2013 Lia Ghilardi vypracovala průběžnou zprávu o průběhu projektu. Závěrečná zpráva projektu byla zpracována a odevzdána v lednu 2014.

MATERIÁLY KE STAŽENÍ:

Dokumenty:

Závěrečná zpráva: Kreativní a aktivní Zlínsko, Lia Ghilardi ZDE

Final Report: English Version ZDE

Pozvánka:

Mezinárodní konference: Kreativní průmysly v Evropě - příklady z praxe ZDE

Prezentace:

Lia Ghilardi, Towards A Creative And Proactive Zlin Region ZDE

Mary McAuliffe, Programme Director Creative Sligo Initiative, Harnessing Creativity For Development ZDE

Inesa Kuruklietyté, AMI Incubator ZDE

Roman Blaško, Kulturní centrum Stanica Žilina/Záriečie ZDE

Video:

Inesa Kuruklietyté, AMI Incubato ZDE

Článek:

KHK (Krajská hospodářská komora) Zlínského kraje se podílí na mapování kreativních průmyslů regionu ZDE

Lia Ghilardi_mapování_zlín

Lia Ghilardi

Lia Ghilardi_mapování_zlín

PARTNEŘI PROJEKTU:

Město Zlín

Zlínský kraj

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

 

 

 

 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru