Kulturní politika

Výzkumné projekty v rámci institucionální podpory

Cílem výzkumu je šíření a využití výsledků výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011–2015) a pokračování v dílčích výzkumných aktivit zaměřených na KKP s cílem šířit povědomí o KKP a přispět k přijetí strategických podpůrných opatření na státní, lokální a regionální úrovni. V roce 2017 byly dokončeny tři dílčí výzkumné úkoly. V roce 2018 bude Institut umění ve výzkumu KKP nadále pokračovat.

Český tanec v datech – edice

Sbírat umění – dílčí aspekty sběratelství a trhu se současným uměním v ČR

Kreativní Česko - správa online portálu a plarformy kreativních měst

Výzkumné projekty programu Ministerstva kultury

Institut umění se zabývá výzkumem umění a kultury z kulturněpolitického pohledu a v  současné době je řešitelem tří výzkumných projektů programu Ministerstva kultury ČR:

Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2006–2011)

Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (2007–2011)

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011 - 2015)

 

Další projekty analytického a koncepčního charakteru

Kromě ryze výzkumných projektů se Institut umění věnuje dalším projektům analytického a koncepčního charakteru.

V roce 2010 Institut umění v rámci implementace Státní kulturní politiky 2009-2014 zpracoval dvě podkladové studie:

Překážky mobility v oblasti kultury

Podpora trhu se současným výtvarným uměním


Další realizované projekty

Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem Kultura a definování výchozích předpokladů pro strategické plánování zaměstnanosti v tomto sektoru, podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR z technické pomoci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ) v roce 2007 či o návrh Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007–2013 z roku 2006, který IU koordinoval.

IU se ve své výzkumné činnosti také zaměřuje na kulturně politickou tematiku na úrovni Evropské unie.

V roce 2008 byl Ministerstvem kultury IU jmenován Národním koordinačním centrem pro Evropský rok mezikulturního dialogu a realizoval projekt Společně napříč kulturami / Together Across Cultures podpořený Evropskou komisí. Tento projekt vedle dalších aktivit zahrnoval i dva výstupy výzkumné povahy realizované ve spolupráci se společností Člověk v tísni: Programy multikulturního vzdělávání v ČR Průzkum a analýza efektivity multikulturních vzdělávacích programůInterkulturní vzdělávání – rozšíření a aktualizace manuálu pro učitele.

V době předsednictví České republiky Evropské radě v roce 2009 pak IU obsahově zajistil mezinárodní konferenci s názvem Fórum pro kreativní Evropu pořádanou ministerstvem kultury.

Jednotlivé sekce IU (hudební, taneční a literární) se rovněž do určité míry podílejí na výzkumné činnosti a vyvíjejí kulturně-politické aktivity (např. aktivity České hudební rady).

Získané zkušenosti a rozšiřující se okruh expertů na oblast kulturní politiky a vzdělávání, s kterými IU spolupracuje, jsou významným základem a předpokladem pro budoucí činnost v oblasti aplikovaného výzkumu kulturní politiky a vzdělávání.

Archiv akcí:

Symposium arts managementu (2008)

Využití zdrojů EU pro kulturu (2005)

 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru