Kulturní centrum Strzelecki Ośrodek Kultury (Polsko) hledá partnery pro společný, vícežánrový projekt

Konkrétně hledá partnerské organizace z vládní i nevládní sféry, z celé Evropy. Samotné polské kulturní centrum se v současnosti zabývá lidovým i moderním tancem, sborovým zpěvem i dechovkou, s čímž slaví úspěch i v Německu a Dánsku. Společný projekt se má orientovat na uchování evropského kulturního dědictví a evropských hodnot. K zapojení vyzývá všechny subjekty z rozličných uměleckých oblastí. Uzávěrka je 30. 5. 2017.

“Strzelecki Ośrodek Kultury” je lokální vládní institucí, jež organizuje a podporuje různé aktivity a události ve svém regionu. Jako státní subjekt usiluje o podporu právě místních kulturních aktivit, rozvoj lokálních komunit, a to včetně mezikulturní, mezinárodní spolupráce a výměnných programů pro mladší generaci. V rámci centra probíhá řada činností z mnoha oborů a tímto projektem by centrum chtělo rozšířit a navázat kontakty s dalšími spřízněnými subjekty.

K Renata Tokarska

T +48 95 76 32 439

renata.sok@strzelce.pl

W sok.strzelce.pl

Dokument výzvyNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru