KULTURA 07–013. ČESKÁ ÚČAST V PROJEKTECH SPOLUPRÁCE FINANCOVANÝCH PROGRAMEM EU - publikace

Kancelář Kreativní Evropa – Kultura vydala dvoujazyčnou publikaci, která shrnuje výsledky programu Kultura v letech 2007–2013. Zaměřili jsme se na využití programu Českou republikou, tedy na zapojení českých organizací, a vytvořili jsme základní statistiku. Naším hlavním záměrem je však inspirovat zájemce, kteří by se chtěli v budoucnu zapojit do mezinárodních projektů spolupráce v rámci současného programu Kreativní Evropa – Kultura, který na program Kultura bezprostředně navazuje. Proto předkládaná publikace obsahuje především popisy 29 vybraných podpořených projektů, v nichž figurují české organizace buď v roli vedoucího projektu, či v rolích partnerů.Informace o publikaci:

  • Připravili: Magdalena Müllerová, Ondřej Svoboda
  • Vydala Česká kancelář programu Kultura nákladem Institutu umění – Divadelního ústavu
    ISBN 978-80-7008-319-2
  • Česko-anglická publikace vychází v tištěné a elektronické verzi.
  • Neprodejné

 

 

Kontakt: Kancelář Kreativní Evropa - Kultura, kultura@kreativnievropa.cz, www.programculture.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru