Kulaté stoly vol. 3: Branding českého umění v zahraničí 2 Praha 12.12.2012

Třetí kulaté stoly se konaly dne 12. 12. 2012 2012 v prostorách Českého centra Praha v Rytířské ulici na téma „Branding českého umění v zahraničí“.

Vzhledem k rozsáhlosti tématu a snaze zmapovat současnou pozici českého umění v zahraničí napříč odvětvími se opět diskutovalo o posilování pozice současného českého umění, resp. kulturních a kreativních průmyslů, na mezinárodní scéně. Více informací naleznete zde

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru