Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku II

Kreativní průmysly - titulkaKreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku II

Nové a rozšířené vydání publikace Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku II se věnuje fenoménu kreativních průmyslů a kreativní ekonomiky. Nabízí čtenářům náhled do historického vývoje konceptu od druhé světové války po současnost a základní přehled o obsahovém vymezení a užívání konceptu v politické praxi včetně popisu vztahu mezi tržními odvětvími kreativních průmyslů a nekomerčním uměním, podporovaným z veřejných rozpočtů. Kromě textů Martina Cikánka, přináší  rozšířené vydání i čtyři nové kapitoly. Eva Žáková se ve své kapitole věnuje současnému stavu vymezení a základní charakteristice jednotlivých oblastí kulturních a kreativních průmyslů v České republice. Další kapitola Evy Lehečkové je lingvistickou analýzou terminologie, která je zaměřena na ústřední termín kulturní a kreativní průmysly a jeho varianty a poukazuje na jazykové rysy ovlivňující jejich užívání. Text Zory Jaurové se zabývá tématem kreativních měst, jejich atributů, historii a způsobu hodnocení a text Pavla Bednáře je věnován tématu kreativních klastrů. 

Kniha je určena pro akademickou sféru i pro samotné představitele kulturních a kreativních oblastí. Zároveň může posloužit jako vhodné argumentační východisko pro zástupce orgánů státní správy a samosprávy, kteří jsou odpovědní za vytváření strategií a realizaci konkrétních podpůrných opatření v oblasti kultury i v dalších oblastech, jakými jsou oblasti podnikání či vzdělávání. 

Autoři: Martin Cikánek, Eva Žáková, Eva Lehečková, Zora Jaurová, Pavel Bednář

Vydal Institut umění - Divadelní ústav v roce 2013 jako svou 630. publikaci

Nové, rozšířené a revidované vydání

Doporučená cena 340 Kč

Knihu lze zakoupit na recepci IDU, Celetná 17, Praha 1 nebo prostřednictvím e-shopu

ISBN 978-80-7008-274-4

Související články a odkazy

Košice 2013 - projekt Interface

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru