Kreativní laboratoř současného divadla KRILA (Chorvatsko) hledá partnery k projektu pohybového divadla Make a Move

Cílem Make a Move je vytvořit dlouhodobě udržitelnou, mezinárodní tvůrčí platformu evropských subjektů činných na poli pohybového a příbuzného divadla. . V rámci toho mají být zviditelněny ne-institucionalizované divadelní postupy a oslavena role "theatre du geste" v oblasti evropského nehmotného kulturního dědictví. Výzva adresuje divadla, spřízněné organizace i instituce a subjekty mající zájem částečně projekt hostit. Uzávěrka 18.1. 2018.

V rámci pilotních aktivit se zformuje inovativní, inkubační prostředí (spolutvůrčí laboratoř), kde se setká 5-10 divadelních společností z 5 zemí zapojených do Kreativní Evropy. Ty vzájemně proberou veškeré aspekty svých tvůrčích návrhů, a to od původních nápadů a návrhů do fáze plnohodnotné mezinárodní realizace a uvedení před publiky různých evropských, hostitelských měst.

Projekt usiluje  o financování z programu Kreativní Evropa, konkrétně výzvy Projekty evropské spolupráce. Více informací o tomto zde.

Dokument výzvy

E : info@krila.org 

krila051@gmail.com

www.krila.orgNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru