Kreativní Evropa a Evropská agenda pro kulturu (13. 6., Praha)

Kancelář Kreativní Evropa – Kultura Vás zve na seminář

Kreativní Evropa a Evropská agenda pro kulturu

13. června 2016, 9.30–13.30 v prostoru Era svět, Jungmannovo nám. 767, Praha 1.

Kapacita semináře je již naplněna.

Přijďte se seznámit s tím, jak Evropská komise strategicky pracuje v oblasti kulturních a kreativních odvětví, jaká témata zpracovává v rámci tzv. skupin otevřené metody koordinace (OMC groups). Vůbec poprvé bude představena Evropská agenda pro kulturu zastupující Českou republiku. V druhé části se dozvíte informace k programu Evropské unie Kreativní Evropa – Kultura o cílech a podmínkách grantů, i o tom jaký mají dopad společenské změny na priority programu a proč by se měly kulturní organizace zapojit do mezinárodní spolupráce.

Na semináři představíme publikaci PODPORA KULTURY Z EU DO ROKU 2020. Tato publikace představuje v přehledné formě programy Evropské unie, ze kterých lze čerpat finance na mezinárodní neinvestiční projekty z oblasti kulturních a kreativních odvětví, doplněné o příklady podpořených projektů, v nichž figurují české organizace buď v roli vedoucího projektu, či v úlohách partnerů. Publikace byla zpracována MZV v rámci programu BETA, TAČR.

 Publikace je ke stažení zde.

Materiály se semináře:

PROGRAM  
09.00–09.30 Registrace
09.30–11.00

Evropská agenda pro kulturu, Pracovní plán do roku 2018 (Jaromíra Mizerová, MKČR)

Představení témat

- Mezikulturní dialog v kontextu uprchlické krize (Magdalena Fantová, Ministerstvo kultury)

- Kulturní povědomí a vyjádření (Michaela Přílepková, Ministerstvo školství)

- Kultura – umění – vzdělávání: společná východiska a problémy, mezirezortní spolupráce (Kateřina Klementová, NIPOS)

- Kulturní a kreativní odvětví: využití strukturálních fondů, export a internacionalizace, přístup k financím (Eva Žáková, Institut umění)

Panelová debata: Kateřina Klementová, Jaromíra Mizerová, Michaela Přílepková, Eva Žáková

11.0011.30 Pauza
11.30–13.30

Kreativní Evropa – Kultura

O programu – Magdalena Müllerová, Eva Žáková

Představení podpořených projektů

- European Literature Nights a Shared Cities (Kamil Pavelka, Česká Centra)

- Contain[era], Alex Karpukhina (Art Direct o. s.)

- SPECTRUM 14|15, Jan K. Rolník (Signal Festival)

Panelová debata: Alex Kapukhina, Kamil Pavelka, Jan Rolník

 

Moderují Magdalena Müllerová a Eva Žáková, Kancelář Kreativní Evropa – Kultura. 

Po skončení semináře nabízíme možnost osobních konzultací projektových záměrů v kavárně Era (rezervace na E kultura@kreativnievropa.cz). 

www.kreativnievropa.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru