Konference Ready to Change: Re-thinking the Relationship between Artists and Communities v rámci projektu Create to Connect

V rámci dlouhodobého zájmu o problematiku rozvoje publika, kterou se Institut umění – Divadelní ústav zabývá na úrovních různých projektů (Mapování kulturní a kreativních průmyslů v ČR, Noc divadel), je IDU od roku 2013 partnerem evropského projektu Create to Connect.

Create to Connect je společná iniciativa 13 evropských kulturních a výzkumných organizací pro vytvoření silných a dlouhotrvajících vazeb mezi umělci, kulturními operátory, profesionály a publikem. Partnerské organizace se zavázaly k několikaletému zkoumání nových způsobů vzdělávání publika a nalezení modelových situací, které by publikum zaujaly. Cílem je také vytvořit nový veřejný prostor pro kontakt s publikem – ať už fyzicky, navázáním dialogu nebo přímé účasti.

Je nutné, aby umění a kultura reagovaly na krizi, a obzvláště na neuralgické body týkající se poklesu angažovanosti občanů ve veřejné sféře, účasti na řešení veřejných záležitostí a mizejícího pocitu sounáležitosti. Obzvláště současná scénická umění s přímou interakcí mezi umělci a publikem mají potenciál vytvořit pocit sounáležitosti a podmínky pro hledání nových alternativ, nového prostoru a nových příležitostí účastnit se veřejných záležitostí.

V rámci projektu vzniká 25 nových uměleckých děl. Všechny (ko)produkce, projekty a nové umělecké postupy a procesy jsou dokumentovány a vyhodnocovány. Na základě této dokumentace vznikne odborná publikace, studie pro časopis a návrh nového magisterského studijního modulu. Součástí projektu jsou také dvě konference, které nabídnou prostor pro výměnu zkušeností, konfrontaci názorů, hodnocení a také přinesou doporučení pro budoucí práci umělců a tvůrců především ve vztahu k publiku. 

Zatímco závěrečná konference k projektu se uskuteční v roce 2017 v Praze, první konference proběhne již ve dnech 22. – 23. 4. 2015 ve slovinské Lublani pod názvem Ready to Change: Re-thinking the Relationship between Artists and Communities.

Vzestupem participační a komunitní umělecké praxe a vztahem k prefabrikované umělecké tvorbě se bude zabývat Bojana Kunst. Součástí programu konference bude dále přednáška Roberta Fratiniho, který bude hovořit o interaktivních formátech participačního divadla, jejich vztahu k postmodernímu paradigmatu a rozsahu jeho emancipačního potenciálu. Po přednáškách budou následovat moderované diskuse.

Odpolední debaty se budou týkat témat ovládání prostřednictvím umění a inovativních přístupů k výchově mladého diváka. Před samotnou konferencí proběhne pre-event  s Robertem Fratinim a Rogerem Bernatem. Jednodenní workshop nazvaný „Audience not Allowed“ se bude zabývat zrodem participačního divadla, důvody, které vedly k vymezení tohoto druhu divadla jako samostatného žánru a také prozkoumá ideové pohnutky, které vedly k jeho vývoji.

Pořadatel projektu: Bunker, Ljubljana

Partneři projektu:

Maria Matos Teatro Municipal, Portugalsko

AltArt Foundation, Rumunsko

Parc et Grande Halle de la Villette, Francie

Artsadmin, Velká Británie

Santarcangelo dei Teatri, Itálie

Noorderzon Performing Arts Festival Groningen, Nizozemí 

Festival De Keuze / Rotterdamse Schouwburg, Nizozemí 

Institut umění - Divadelní ústav

Walking Theory, Srbsko 

Fond B92 / Cultural Center REX

Balkan Express, Slovinsko

 

www.createtoconnect.euNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru