Konference Kultura a strukturální fondy

V pátek 9. prosince 2005 uspořádal Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a za podpory Odboru pro informování veřejnosti o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, konferenci Kultura a strukturální fondy s podtitulem Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty.

Děkujeme všem za velký zájem o konferenci a danou problematiku. Níže si můžete stáhnout materiály z konference a prezentace řečníků (po kliknutí na jméno řečníka). Všechny dokumenty jsou ve formátu PDF, ve velikosti menší než 1 MB. V případě, že nemáte program Adobe Reader k jejich zobrazení, můžete si jej stáhnout zde.

Základní materiály:

Program konference a představení Institutu umění

Přístup Evropské unie ke kultuře

Dopolední blok: Úvod do problematiky SF a prezentace podpořených projektů s kulturní tematikou

 

Moderátorka: Eva Žáková – Institut umění/Divadelní ústav

Panelisté:

Miroslav Daněk, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Rámce podpory Společenství – úvod do problematiky SF, současné a budoucí programovací období
Beáta Majdišová, předsedkyně správní rady Nadace českého kubismu – prezentace projektu Vybudování galerie kubistického designu a muzea Josefa Gočára v Bauerově vile v Libodřicích
Šárka Kašpárková, ředitelka Knihovny Kroměřížska – prezentace projektu Centrum celoživotního učení
Tomáš Froyda, tajemník Mezinárodního festivalu Divadlo – prezentace projektu Divadlo Open Air
Hana Krejčí, projektová manažerka JAMU – prezentace projektů Kvalitativní rozvoj studijního programu cestou spolupráce s profesionálními uměleckými tělesy a Další vzdělávání v oblasti dramatického a hudebního vzdělávání
Marta Zavřelová, zástupkyně ředitele Jihočeského muzea – prezentace projektu „Muzeum – prostor pro společnou historii i současnost" (prezentace nakonec proběhla v odpoledním bloku)

Odpolední blok: Strukturální fondy a možnosti jejich využití pro oblast kultury

 

Moderátorka: Marta Smolíková – ProCulture

Panelisté:

Alice Vybíralová, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor územně a stavebně správní, INTERREG IIIB a INTERREG IIIC
Rostislav Hošek, Ministerstvo zemědělství, Odbor rozvoje venkova a ekologie
Radka Soukupová, Ministerstvo pro místní rozvoj, vedoucí Oddělení řízení programu SROP
Blažena Křížová, Ministerstvo práce a sociálních věcí, vedoucí Oddělení řízení a implementace Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Galerie

Konference Kultura a SF

Celá galerie

Datum publikování: 22.7.2010

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru