Koncert laureátů mezinárodní soutěže Musica Nova se uskuteční 11. prosince

Již 24. ročník Mezinárodní kompoziční soutěže zvukové tvorby Musica Nova se konal tradičně v Praze. Letos se druhým rokem hodnotilo také přidružené kolo nové soutěže pro nejmladší (12-18 let) České ucho, které bylo pilotním projektem Roku české hudby 2014.

Soutěž pořádá pod záštitou České hudební rady Společnost pro elektroakustickou hudbu, ve spolupráci s Institutem umění - Divadelním ústavem, Akademií múzických umění, Institutem moderní hudby za podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.  Místem konání byla pražská Filmová fakulta Akademie múzických umění, kde také zasedla mezinárodní porota ve složení: Rudolf Růžička (ČR), předseda, Lenka Dohnalová (ČR), manažerka soutěže, Rainer Buerck (Německo), Juraj Ďuriš (SR), Pavel Kopecký (ČR),  Michal Košut (ČR), Peter Nelson (Velká Británie). Musica Nova letos proběhla v termínu 13. až 15. listopadu.

Do etablované kompoziční soutěže zvukové tvorby bylo přihlášeno 68 skladeb autorů z 24 zemí. Nejvíce z nich pak ze  zemí s tradicí této hudby, kromě České republiky především z USA, Itálie, Velké Británie, Německa, Číny, Francie, Japonska, Brazílie a Belgie.

Soutěž je zaměřena na tzv. sonic art, ve kterém se koncentrují jak skladatelské, tak technologické dovednosti. Hodnotí se především kreativita, ale řemeslné zvládnutí je samozřejmou podmínkou. Soutěží se ve dvou kategoriích – čistě studiové zvukové tvorby (kategorie A, přihlášeno 43) a tvorby s živě/live prováděnou složkou (kategorie B, přihlášeno 25 skladeb).

K soutěži je již druhým rokem přidružený projekt České ucho, jehož hlavním pořadatelem je Institut umění – Divadelní ústav. Je určen pro nejmladší neprofesionály do osmnácti let a přihlášené skladby vznikaly mj. i ve studiích základních škol s užitím profesionální vybavení pod lektorským vedením Institutu moderní hudby ve spolupráci s Institutem umění-Divadelním ústavem. Výsledky soutěže si prohlédněte zde.

Koncert laureátů soutěže se uskuteční v pátek 11. prosince od 19:00 v divadle Alfred ve dvoře. Pozvánku ke stažení naleznete zde.

Více informací naleznete na webu Musica Nova a nebo na webu České uchoNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru