Junta del Valle de la Aezkoa (Španělsko) hledá partnery k folklórnímu projektu v rurálních oblastech - výzva

Jde o instituci spojující 9 španělských vesnic z navarrského údolí Aezkoa a slouží jako sociálněkulturní subjekt a organizátor. Projekt chce šířit evropské nehmotné kulturní dědictví - folklórní hudbu, tanec, zvyky atd. a přitom se zaměřit na rurální sídla a krajiny. Chce navazovat spolupráce, stavět nové repertoáry, oslovovat nová publika. Uzávěrka v lednu 2018.

Také je cílem pomoci profesionalizaci folklóru, podpořit kreativitu a kulturu v rurálních a méně frekventovaných lokalitách a zapojit skrze folklór a tradice tamní obyvatele.

Projekt ideálně hledá zájemce se zemí se specifickými kulturními menšinami, silnou folklórní tradicí i třeba původními způsoby žití a svérázem. Folklórní umělci ze španělských vesnic nejsou profesionálové, a tak projekt ocení přinejmenším dobře zorganizovaná uskupení.

Hlásit se mohou kupříkladu umělecké, hudební a taneční společnosti, umělci, školy, festivaly, ale i organizace činné v komunikaci, marketingu a dalších oblastech, které mohou napomoci profesionalizaci umělců.

Projekt usiluje  o financování z programu Kreativní Evropa, konkrétně výzvy Projekty evropské spolupráce. Více informací o tomto zde.

Dokument výzvyNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru