Jon Fosse: Jméno. Noc zpívá své písně.

Obálka knihyPřeklad Karolína Stehlíková
Dvě hry současného norského dramatika. V první (Jméno) se těhotná dívka vrací do domu svých rodičů spolu s mladíkem, otcem dít%Cřišli před lety z Afriky do Belgie, se rozhodují, zda se vrátit do Afriky nebo zůstat. Napjatý noční rozhovor odkrývá složitost existence černého imigranta v Evropě, jeho ponižující postavení, věčné balancování na hranici legality a kriminality. Vyvstává otázka, co je ještě možné přijmout a kde už je překročena hranice lidské důstojnosti. Hra dává nahlédnout nejen do života Afričana v postavení imigranta, ale ukazuje také naši evropskou civilizaci v poněkud jiném světle, než v jakém jsme ji schopni vidět sami.
Cena 80 Kč / 38 stran / ISBN 978-80-7008-230-0

Koupit v E-shopu

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru