Iva Němcová (1980–2015)

Nová výstava Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) realizovaná ve spolupráci s Českými centry a Zahradou o.p.s. představuje veřejnosti tvorbu výjimečné osobnosti české scénografie, předčasně zesnulé Ivy Němcové. Výstava umožňuje nahlédnout do tvůrčího procesu jejího vynikajícího, třebaže předčasně uzavřeného díla. Dílo Němcové přiblíží makety scén, doplněné videoinstalacemi a audio-materiálem. Výstava bude k vidění od 16. 11. – 30. 12. 2017 v Galerii Českých center. Realizaci výstavy podpořil Magistrát hl. m. Prahy.

NOVÁ VÝSTAVA IDU V GALERII ČESKÝCH CENTER

IDU ve spolupráci s Českými centry a Zahradou o.p.s. připravil v rámci propagace českého divadelního umění prezentaci tvorby české scénické a kostýmní výtvarnice, designérky a konceptuální umělkyně Ivy Němcové. Výstava se zaměřuje především na autorčinu divadelní scénografickou práci. Kurátoři (Andrej Ďurík, Lucia Škandíková, Dragan Stojčevski) se rozhodli představit tvorbu Ivy Němcové prostřednictvím maket scén doplněných videoinstalacemi a audio-materiálem, který divákům přiblíží okolnosti a kontext jednotlivých prací. Právě specifický způsob práce s maketami, které scénografka používala jako hlavní nástroj komunikace s režisérem
a divadelními dílnami, byl pro její tvůrčí činnost typický.

DRAGAN STOJČEVSKI, KURÁTOR VÝSTAVY:

Skrze modely a jejich miniaturní svět, představí výstava velice autentickou a výjimečnou tvorbu scénografky Ivy Němcové. V její práci se prolíná design, film a výtvarné umění, čímž obohatila jazyk scénografie, jenž má obvykle tendenci stárnout a za současnými uměleckými trendy poněkud pokulhávat. Návštěvníci se mohou těšit na makety, které reprezentují princip, jímž autorka přenášela reálné interiéry do scénických realizací. Do těchto světů se bude možno díky nahrávkám ve sluchátkách na chvíli ponořit a připomenout si interiéry, které znají z dětství.”

U příležitosti výstavy vychází také výpravná česko-anglická publikace, která mapuje především výtvarnou tvorbu Ivy Němcové pro divadlo. Nalezneme zde však též záběry z filmů a hudebních klipů, na nichž se podílela, dokumentaci site-specific projektu nebo atraktivní a originální ukázky designu netradičních šperků či osvětlovacích těles. Nahlédneme též do interiéru dnes již legendární kavárny Café v lese, který navrhovala. Ačkoliv je kniha koncipována především jako obrazové svědectví, obsahuje též texty vzpomínkového
i odborného charakteru, neotřelé komentáře, vtipné postřehy samotné scénografky a soupis její tvorby
. Kniha je společným dílem autorů Andreje Ďuríka, Jana Friče, Barbory Příhodové, Matěje Samce, Dragana Stojčevskeho, Lucie Škandíkové, Daniela Špinara a Marie Zdeňkové. Knihu je možné zakoupit na e-shopu prospero.divadlo.cz nebo přímo v galerii Českých center.


ONDŘEJ SVOBODA, ZÁSTUPCE ŘEDITELKY IDU:

Výstavu i knihu iniciovali a připravili autorčiny přátelé a spolupracovníci v přesvědčení, že dílo Ivy Němcové je natolik exkluzivní, že se může stát cennou inspirací i studijním materiálem, neboť je v něm obsaženo cosi velmi podstatného ze scénického umění začátku
21. století. Z tohoto důvodu IDU uvítal možnost spolupráce na této výstavě a rozhodl se věnovat tvorbě Ivy Němcové jeden ze svazků (v pořadí osmý) edice Osobnosti české scénografie, kterou vydává od roku 2014.“


ANNA HRABÁČKOVÁ, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KULTURNÍ DIPLOMACIE, ČESKÁ CENTRA:

Rádi jsme vyšli vstříc realizaci této výstavy v prostorách Galerie Českých center. Iva Němcová patřila k silným osobnostem mladé generace české scénografie, její svébytná tvorba dalece přesahovala oblast divadla i český kontext. Jelikož s IDU dlouhodobě spolupracujeme na řadě projektů a společných aktivit na propagaci toho nejlepšího a nejinspirativnějšího ze současného českého scénického umění, v současné době tak již hledáme možnosti, jak bychom mohli Ivu Němcovou prostřednictvím této výstavy představit i zahraničnímu publiku.“

Výstava vznikla ve spolupráci IDU, Českých center
a Zahrady o.p.s. za podpory Magistrátu hlavního města Prahy.
Knihu vydává  IDU ve spolupráci se Zahrada o.p.s.

 Místo konání:

Galerie Českých center, Rytířská 31, Praha 1 
16. 11. 2017 - 30. 12. 2017 

 Otevírací doba:
Pondělí – pátek: 11.00–18.00
Sobota: 11.00–17.00.

www.ivanemcova.cz/Galerie

Iva Němcová

Celá galerie

Datum publikování: 22.11.2017

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru