Italská organizace shání posledního, čtvrtého partnera pro umělecký, výstavní, a vícesmyslový projekt - výzva

Jedná se o inovativní výstavní projekt, v jehož rámci se mají uskutečnit 4 výstavy Josefa Alberse, navíc ovšem přístupné slepým a  zrakově znevýhodněným. Uzávěrka je 23. 11. 2016 a výzva cílí na muzea, galerie a jiné výstavně aktivní instituce, či subjekty pomáhající postiženým lidem.

Umělecká díla budou mimo jiné reprodukována v podobě taktilních modelů a zážitek umocní prostor rozšiřující smysly a rovněž čítající zprostředkující elektronická zařízení. Různé smyslové vjemy však nebudou orientovány pouze na nevidoucí, ale také na ostatní návštěvníky, kteří tak budou moci zakusit prožitek uměleckých děl jinak, než jsou zvyklí. Ideálně se v projektu spojí 4 muzea z 4 zemí EU a jedna instituce orientovaná na pomoc zrakově znevýhodněným lidem.

Hlavním organizátorem je Atlante Servizi Cultural z Říma, která se ve sféře kulturních služeb úspěšně pohybuje už přes 4 roky. Zkušenosti má z oblastí kulturního dědictví, arts managementu, turismu, knihovnictví, propagace a publicity, či i digitálu.

Seznam již zapojených organizací, rozpočet, akční plán a další náležitosti naleznete v přiloženém dokumentu.

Dokument výzvy

E atlanteserviziculturali@gmail.com

E a.fizzarotti@noesisonline.eu
Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru