Internetové portály IDU


www.idu.cz

Internetové stránky IDU obsahují základní informace o instituci, jejích aktivitách, kontakty na zaměstnance, aktuální zprávy, informace o službách pro odbornou i laickou veřejnost, databáze knihovny, videotéky, bibliografi e a dokumentace, nabídku uměleckých rezidencí, kompletní nabídku publikací IDU a řadu dalších užitečných odkazů.

Kontakt:
Judita Hoffmanová
E judita.hoffmanova@divadlo.cz


www.pq.cz

Portál Pražského Quadriennale scénografi e a divadelního prostoru obsahuje informace nejen o aktuálním ročníku, ale i on-line diskusní portál E-scenography pro oblast scénografi e, divadelní architektury a prostoru.

Kontakt:
Petra Zikmundová
E petra.zikmundová@pq.cz, pq@pq.cz


www.divadlo.cz

Portál provozovaný IDU nabízí informace o českém i zahraničním divadle. Kromě aktuálních informací z divadelního dění jsou jeho součástí výstupy z databází a adresářů IDU a služby jako Infopult a informační newsletter. Mezi další užitečné segmenty portálu
patří burza práce, ankety a soutěže, možnosti pro inzerci divadel a pod.

Kontakt:
Klára Kadlecová
E klara.kadlecova@divadlo.cz


http://www.theatre.cz/

Portál provozovaný IDU v angličtině pro zahraniční zájemce obsahuje aktuální informace o českém divadle včetně včetně newsletteru v angličtině s čtvrtletní periodicitou, databáze inscenací na vývoz, adresáře festivalů, škol, divadel, institucí a periodik a řadu dalších odkazů.

Kontakt:
Klára Kadlecová
E klara.kadlecova@divadlo.cz


www.culturenet.cz

Kulturní portál spravovaný IU nabízí aktuální informace ze všech uměleckých oborů, informuje o grantových výzvách, seminářích a konferencích, pracovních příležitostech, možnostech zapojení do mezinárodních projektů o kulturní politice; obsahuje adresář
kulturních institucí v ČR i zahraničí.

Více zde.

Kontakt:
Viktor Debnár
E viktor.debnar@institutumeni.cz


www.czechmusic.org

Hudební portál poskytuje informace o osobnostech, organizacích a dění v hudebním světě v České republice.

Kontakt:
Lenka Dohnalová
E lenka.dohnalova@institutumeni.cz

www.czechdance.info

Taneční portál poskytuje informace o současném českém tanci, obsahuje databáze institucí, souborů, choreografů i tanečních venues. Jeho hlavním cílem je propagace českého tance v zahraničí. 

Kontakt:
Jana Návratová
jana.navratova@divadlo.czwww.mezikulturnidialog.cz

Portál představuje platformu především pro subjekty neziskového sektoru a jejich aktivity v oblasti kultury a vzdělávání zaměřené na téma mezikulturního dialogu, které přispívají k řešení cílů migrační a integrační politiky v ČR.

Více zde.

Kontakt:
Eva Žáková
E eva.zakova@institutumeni.cz


www.programculture.cz

Internetové stránky České kanceláře programu Evropské unie Culture.

Kontakt:
Magdalena Müllerová
E magdalena.mullerova@programculture.cz

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru