Interdisciplinární, putovní projekt Think Freedom (Bosna a Hercegovina) hledá partnery - výzva

Projekt je zasazen do období 2015 - 2020 a je součástí platformy CONNECT.CREATE.COLLABORATE a částí dílem sochařky Ediny Seleskovic. Think Freedom představuje veřejný, otevřený, umělecký projekt spojující rozličné žánry, zapojující mladé studenty i veřejnost. Má putovat po hostitelských městech a navazovat globální spojení skrze umění. Zájemci se mohou ozývat do listopadu 2017.

Platforma C.C.C. usiluje o propojení kreativních profesionálů z polí kulturního managementu, PR a marketingu v kultuře, kurátorů a umělců. Také chce představit a přiblížit kulturu a současné umění široké veřejnosti. Organizátorem Think Freedom je nezisková organizace z Bosny a Hercegoviny.

Každý z partnerů platformy uspořádá konferenci a sérii přednášek s dalšími zapojenými subjekty, aby vznikla diskuse o kooperativním veřejném umění a současných institucích, které skutečně intereagují s publikem, obzvláštně novou generací. Platformu vždy bude hostit město daného partnera. Setkají se zde umělci, akademici, přednášející, mladí posluchači a veřejnost. Krom teoretičtěji orientované části dojde i na samotnou společnou tvorbu, otevřené kreativní platformy, digitální přesahy, záznam, výstavy a instalace.

Podrobnosti naleznete v přiloženém dokumentaci, jež podstatu platformy a projektu blíže vysvětluje.

Představující katalog

edina.seleskovic@gmail.comNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru