Interaktivní on-line mapa kulturních a kreativních průmyslů v ČR

Raabová Tereza, Ševčíková Lucie, Žáková Eva:

INTERAKTIVNÍ on-line mapa kulturních a kreativních průmyslů v ČR 

Tato specializovaná mapa si klade za cíl zmapovat geografickou organizaci aktivních subjektů KKP uvnitř České republiky a prostřednictvím interaktivního on-line prostředí vytvářet databázi těchto subjektů zachycenou geograficky na mapě ČR. Mapování KKP na této úrovni a pomocí on-line metod nabízí při dodržení systematického postupu možnost mapovat subjekty KKP neustále a přímo ve spolupráci se samotnými subjekty KKP.

Databáze převedená do on-line mapy vznikla v rámci projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (dále jen Mapování KKP) v návaznosti na adresář kulturních organizací portálu Culturenet, spravovaný Institutem umění (řešitelem projektu Mapování KKP) a založený již v roce 2007.

Předkládaná specializovaná mapa vychází z dat zjišťovaných jinými metodami a z jiných zdrojů, než jsou statistická data ČSÚ (ze kterých vychází jiné specializované mapy vydané Institutem umění v rámci stejného projektu).

Specializovaná mapa s odborným obsahem může sloužit jako základ pro vytváření a podporu klastrových iniciativ v KKP, následně přetvořených do podoby klastrových organizací coby nejvyšší úrovně systémově řízené spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru.

Zároveň slouží kvantitativní mapování jako podklad pro zhodnocení významu KKP směrem ke kreativní ekonomice jednotlivých měst, regionů i celé ČR. V neposlední řadě jsou možnosti využití mapy podpora povědomí o významu KKP ve městech a krajích ČR v zájmu udržení kreativní třídy jako jednoho z klíčových aktérů při změně či zlepšení jejich image a obratu ke kreativní ekonomice.

On-line podoba mapy je součástí webu Culturenet.cz ZDE.

Metodologický komentář k obsahu a vzniku mapy/databáze ke stažení ZDE.


Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru