Institut umění spouští nový portál CzechLit.cz

Prvního září 2015 se na adrese CzechLit.cz rozeběhl inovativní a uživatelsky přívětivý web propagující českou literaturu s názvem CzechLit a podtitulem Czech Literature Online.

Obsah webového portálu je určen třem uživatelským skupinám – zahraničním čtenářům, překladatelům a nakladatelům. Pomocí promyšlené navigace se příslušníkům různých skupin s různými preferencemi nabízejí jim konvenující obsahy, a to hned ve čtyřech jazykových mutacích: anglické, německé, polské a české. Středem zájmu jsou knihy, konkrétně nově vyšlé knihy v češtině a nově vyšlé překlady. Krom přehledu knih a autorů web uživatelům nabízí i informace o událostech souvisejících s českou literaturou, jakož i obsáhlejší „Téma měsíce“. Zahraničním nakladatelům a překladatelům potom poskytuje informace potřebné k tomu, aby mohli vydat a propagovat českou knihu ve svých zemích. Stejný důraz jako na obsah je kladen i na přehlednou a moderní grafickou úpravu.

„Věříme, že v českém jazyce vznikají vynikající literární díla a chceme přispět k tomu, aby se o nich příjemnou formou dovědělo co nejvíce zahraničních čtenářů,“ říká šéfredaktor David Zábranský.

Projekt je finančně zajištěn prostředky Ministerstva kultury ČR.

Portál CzechLit najdete na www.czechlit.cz.

Kontakt pro média:

David Zábranský
Šéfredaktor
E editorinchief@czechlit.cz

Viktor Debnár
Literární sekce Institutu umění
T +420/224 809 119
viktor.debnar@institutumeni.cz, info@czechlit.cz   

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru