Institut umění – Divadelní ústav zve na vernisáž Salonu české scénografie 2013/2014

Institut umění – Divadelní zve na vernisáž Salonu české scénografie 2013/2014, která se uskuteční v úterý 1. 4. 2014 od 18:00 hod v Českých centrech v Praze.

V rámci vernisáže proběhne koncert tria Benešová / Lachmanová / Jonášová (fragment Vobezdud)". Program se poté přesune do kavárny Krásné ztráty (Náprstkova 10, Praha 1), kde bude pokračovat od 20:30 after party. Během večera v Krásných ztrátách nás bude bavit  VJ  Vladimír Burian a DJ Jan Kalivoda.

Součástí výstavy je Diskusní symposium na téma "Současná česká scénografie: poločas rozpadu", které proběhne 24. dubna 2014 od 10 - 15:00 taktéž v prostorách Českých center v Praze.

Salony české scénografie navázaly na tradici Národních přehlídek české scénografie (1977, 1981, 1986, 1989), které mapovaly stav českého scénického, kostýmního a loutkářského výtvarnictví v období mezi jednotlivými ročníky mezinárodní scénografické výstavy Pražské Quadriennale (dále jen PQ).

Salon české scénografie 2013/2014 se koná po sedmileté pauze, a to zásluhou České organizace scénografů, divadelních architektů a techniků. Výstava se nejprve představil v brněské Redutě,a  to v termínu  21. lidstopadu do 12. proince 2013.

Mezi účastníky ročníku 2013/2014 jsou etablovaní tvůrci jako Petr Matásek, Jozef Ciller, Simona Rybáková, Sylva Zimula Hanáková, Šimon Caban, Marie Jirásková, Jana Preková a Kamila Polívková, kteří svým dílem utváří - a také v mezinárodním měřítku úspěšně repre­zentují - krajinu české scénografie po dlouhá léta. Zároveň se však objevují i jména méně známá či nová, často čerstvých absolventů či těch, kteří ještě studují a představují své prv­ní projekty a realizace.
Ukazuje se, že současná česká scénografie má mnoho podob. Ná­vštěvníci výstavy se setkají s prezentací tradičních dramatických, operních i baletních děl, budou moci obdivovat důmyslná architektonická řešení scény a nápadité kostýmy, které v nejlepším slova smyslu rozvíjí bohatý odkaz tradiční školy české scénografie, zároveň však mohou nahlédnout do světa té části spektra současné tvorby, která si libuje ve zpochyb­ňování konvenčně pojatých hranic mezi divadelním a výtvarným uměním a která klade odlišné nároky na tvůrce představení i jeho diváka.


 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru