Institut pro ochranu kulturně-historického a přírodního dědictví kantonu Sarajevo hledá partnery - výzva

Tato organizace z Bosny a Hercegoviny se tímto chce obrátit na potenciální zájemce o spolupráci na projektu na polích hmotného i nehmotného dědictví, architektury, restaurování, digitalizace, animace dědictví atd. Hlásit se lze do listopadu 2016.

Výzva je relevantní zejména pro organizace působíci v oblastech obnovy či konzervace dědictví, výstavnictví, pořádání konferencí, výzkumu, digitalizace organizace networkingových událostí, budování profesních kapacit atd.

Institut má za sebou více než 50 let zkušeností s ochranou dědictví a nejen u sebe nyní pociťuje vysychání zdrojů financování a jejich palčivých nedostatek, dokonce tváří v tvář "komercionalizaci kulturního dědictví". Proto vnímá stávající model ochrany dědictví jako neadekvátní, postrádající moderní, ucelenou vizi, příliš se soustřeďující na hmotné dědictví a jen pramálo zviditelňující oblast své působnosti.

Cílem projektu je přijít s novým konceptem "užitého" či "aplikovaného" dědictví, obzvláště v kontextu jeho sociálního/veřejného zapojení. Nemá pomoci jen samotnému oboru a jeho ekonomickému podkladu, ale má rozvíjet a posílit i oblast sociálního rozvoje a pozitivních změn.

W  www.spomenici-sa.ba

E selma.k@spomenici-sa.ba

K Selma Karačević Kapić, Josipa Štadlera 32, 71000, Sarajevo

Dokument výzvyNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru