Instituce památečního parku Kragujevački oktobar (Srbsko) hledá partnery pro společný protiválečný, umělecký projekt

Ideou projektu je prevence válek, už kvůli tomu, že toto muzeum je z podstaty protiválečné. Hlásit se mohou protiválečné, komunikační, občanskoprávní instituce či zájemci z oblastí visuálního či performativního umění, dědictví atd. Uzávěrka 1. 11. 2017. 

Projekt bude usilovat o identifikaci důležitých vlastností  a vzorců státu ve stádiu na pokraji válečného konfliktu a chce tak odhalit charakter předválečné situace. To se týká zejména vytváření obecné společenské atmosféry médii, ve smyslu připravování občanů na válku. Výstuopem projektu by měla být například. dokumentace vzešlá z mezinárodní konference, záznamy a dojmy účastníků a vše, co poslouží k prevenci války.

Instituce památečního parku Kragujevacki oktobar je významným památníkem ve své oblasti i celé Evropě. Spojuje v sobě kulturu vzpomínání, současné estetické výrazivo a prezentaci v souladu s časem, historií, uměním a vůbec lidmi. Přitom prosazuje univerzální protiválečné hodnoty.

Dokument výzvyNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru